Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Kontakt

Kontakt:

vedúca súboru - Oľga Šáliová, DiS. art.  - absolventka Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave

                                                                 

stupavjanek@gmail.com

0905 55 14 37

MKIC Stupava, Agátová 16 - vchod od detského ihriska

 

OZNAM

V školskom roku 2018/19 sme pristúpili k zmene platby.

Všetky poplatky sú spojené do jedného -  školného poplatku.

Poplatok v sebe zahŕňa školné, krojový/kostýmový poplatok, údržbu krojov/kostýmov, poplatok za žiacku knižku +obal, vianočný darček, záverečné osvedčenie, spomienkovú knihu.

Platba školného

Školné sa uhrádza v hotovosti vedúcej súboru, alebo na účet: 

IBAN: SK19 0900 0000 0050 5193 7947

pri platbe školného uveďte meno dieťaťa a mesiac za ktorý platíte

vzor: Anna Maderová 9/2018

Platbu môžete realizovať:

mesačne

- vždy do prvej hodiny v mesiaci  - 30€   

polročne

- september - január- 145€     platba do konca septembra

- február - jún - 145€               platba do konca februára

 

Školné na školský rok a dieťa je:

300€ -  pri mesačnej platbe

290€  - pri polročnej platbe, pri dodržaní termínov splatnosti

 

Krátkodobá neprítomnosť dieťaťa na tréningu neovplyvňuje výšku poplatku. Školné má právo upraviť vedúca súboru po dlhodobej neprítomnosti dieťaťa na tréningu zo zdravotného dôvodu  a to po predložení písomnej žiadosti a potvrdenia od lekára.

Prosíme, svojvoľne si školné neupravujte, predídeme tak zbytočným nedorozumeniam.

Školné je nevratné.

 

 

 

 

 

 

TOPlist