Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

- Spevácka skupina Stupavjan -

 

V septembri 2014  OZ Stupavjan založilo spevácku skupinu STUPAVJAN.
 
Stretlo sa pár nadšencov ľudovej piesne, ktorí spievajú zo srdca. 
 
Skupina spieva nie len pre vlastnépotešenie, ale rada  spieva pri rôznych 
 
spoločenských podujatiach. Jej cieľom a snahou je prirodzeným spôsobom 
 
interpretovať najmä ľudové piesne, a to tak slovenské, so zameraním hlavne na 
 
pôvodné záhorácke, ale aj moravské a české ľudové piesne. Skupina chce takto 
 
oživovať a zachovávať toto nevyčerpateľné bohatstvo ľudovej kultúry.  
 
Umeleckým vedúcim skupiny je pán Jozef Binder, ktorý sprevádza svojich 
 
spevákov na hudobných nástrojoch - harmonika, gitara.
 
Ďalšími členmi speváckej skupiny sú :
 
Ľubica Binderová
Zita Hutárová
Štefan Kristl
Miroslav Kříva
Magdaléna Mišovská
Mária Sedláčková
 
 
Skupina absolvovala doteraz nasledovné vystúpenia :
 
22.10.2014   MKIC v Stupave                   - Stretnutie dôchodcov jubilantov
 
11.11.2014   MKIC v Stupave                     -  Svätomartinské požehnanie mladého vína 
 
  6.12.2014   Sedliacky dvor v Stupave  - Mikulášske vystúpenie spolu 
 
                                                                                s Detským folklórnym súborom Stupavjánek
22.2.2015 - klub POHODA
 
21.3.2015 - Prvý jarný deň v Pohodke
 
27.3.2015 - Jednota dôchodcov Slovenska
 
29.4.2015 - klub POHODA
 
9.5.2015 - Míla pre mamu
 
21.5.2016 - VII. ročník Česko- slovenského detského folklórneho festivalu -Zlín 
 
29.5.2016 - Dni národnostných menšín v partnerskom meste Kuřím
 
11.6.2016 - Láb - Krojovaný deň
 
25.6.2016 Bystrické malé hody -Záhorská Bystrica
 
7.7.2016 - Posedenie senior klubu - Záhorská Bystrica
 
16.7.2016 - Guláš Cap Bory
 
 
13.8.2016 - Hodové slávnosti v Plaveckom Štvrtku
 
14.8.2016 - X.ročník Obecných slávností v Rohožníku
Skupina sa stretáva na pravidelných nácvikoch každý utorok od 18.00 do 21.00, alebo podľa potreby aj viac krát v týždni.
 
V prípade záujmu o naše vystúpenie na vašej akcii nás kontaktujte:
stupavjanek@gmail.com
t.č. +421 905 55 14 37
TOPlist