Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

- Dfs Stupavjánek -

Stupavjánek fotogaléria
SPONZOR
Žiadne data alebo nastavenie...

Detský folklórny súbor

S t u p a v j á n e k


založilo občianske združenie STUPAVJAN v septembri 2013. Nadviazalo tak na folklórny súbor, ktorý zanikol pred 20 rokmi pre nezáujem, nevyhovujúce  podmienky a zmeny v spoločnosti. Stupavjánek si chce opäť vydobyť svoje miesto v spoločenskom živote mesta Stupava, šíriť a zachovávať zvyky, piesne, detské ľudové hry, tance, kroje a nárečie našich starých otcov a mám, ktoré sa do dnešných čias podarilo uchovať.

Zakladateľkou a umeleckou vedúcou súboru je Oľga Šáliová, DiS. art., absolventka Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave, kde vyštudovala odbor slovenský ľudový tanec. Po skončení štúdia pracovala ako vedúca tanečného odboru na Základnej umeleckej škole v Malackách a popri tom viedla do roku 1993 v Stupave folklórny súbor Stupavjánek, ktorý v roku 1991 vystupoval pred Alexandrom Dubčekom, čo bolo pre súbor najväčšie ocenenie.

Dnes  sa snaží obnoviť medzi deťmi a mládežou kladný vzťah a hrdosť k nášmu folklórnemu dedičstvu a o jeho čo najautentickejšie  prevedenie.

Dfs Stupavjánek je tu pre deti zo Stupavy a okolia, pre radosť z tanca, spevu a v neposlednom rade aby nevymizlo  naše krásne nárečie - záhoráčština. Aj ked sa snažíme o čo najlepšie výkony, nemusíme byť za každú cenu perfektní, dokonalí ( ruku na srdce, kto z nás je ), to nie je naša cesta. Snažíme sa v každom nájsť to, čo mu ide najlepšie a pretaviť to na javisko. Našou prioritou je priviesť deti k folklóru, k radosti z pohybu a aby s hrdosťou na naše tradície odovzdávali v budúcnosti nadobudnuté vedomosti  svojim deťom. Lebo tak to je . Keď nezaseješ, nebudeš žať.

 

 

 

TOPlist